Curriculum vitae

Poul Overlund-Sørensen

erfaren - alsidig - engageret

Konsulent og underviser

Uddannet :
 • Leder

: Diplom for uddannelsenog Uddannelsens fag og bedømmelse
 • Folkeskole-lærer

: Samfundsfag, Kristendom/Religion og Matematik
- bedømmelses praktik

 • Gymnasie-lærer

: Samfundsfag, Religion & Erhvervsøkonomi
- pædagogikum-udtalelse

 • Erhvervsskole-lærer
: Samfundslære & Regnskabslære
-


Privat

Erhvervserfaring

Tillidshverv


Poul Overlund-Sørensen
Blykobbevej 12
3700 Rønne
mobil 30 18 19 58
e-mail : poul.overlund-soerensen@brk.dk


62 år ( født 25.5.1958 )

Gift med :
 • Jette Overlund-Sørensen
Børn :
 • Anna Overlund-Sørensen 33 år.
 • Solvejg Overlund-Sørensen 30 år.

 • Økonomi-konsulent i Bornholms Regionskommune 2016 -

 • Pædagogisk administrativ konsulent i Bornholms Regionskommune 2014 - 2016
  Anbefaling

 • Tværgående funktionsbestemt afdelingsleder på Paradisbakkeskolen 2008 - 2014
  Anbefaling

 • Seminarie-timelærer ved Læreruddannelsen på Bornholm (KDAS) 2000 - 2009
  Anbefaling

 • Vikariat på Søndermarksskolen 2006-2008
  Anbefaling

 • samt timelærer på Hasle skole 2007-2008
  Anbefaling

 • Ansat ved Bornholms Erhvervsskole 1988 - 2006
  Anbefalinger

 • Formand for det sociale udvalg i Rønne Kommune i 2002

 • Timelærer på VUC 2008-2009

 • Kvotaansat ved VUC-Bornholm 1988 - 1998
  Anbefaling

 • Undervisningsassistent i videnskabsteori ved Handelshøjskolen ( forlagt til Bornholm ) 1995-1998

 • Projektleder af Socialministeriets forsøgsprojekt "Der er brug for alle",
  skrevet og udgivet "Aktivitets Guide for Rønne" 1994 - 1996

 • Pædagogikum fra Bornholms Amtsgymnasium 1988
  Kvotaansat på Bornholms Amtsgymnasium 1988 - 1990
  Anbefaling

 • Timeansat ved sygeplejeskolen 1988 - 1990
  Anbefaling

 • Lærer på Uge Folkehøjskole 1986 - 1988
  Anbefaling

AKTUELT
 • fra 2004 - Retsmedlem af Landsskatteretten
 • fra 2003 - formand for alle valghandlinger i Rønne - ( valgtilforordnet siden 1990 )
TIDLIGERE
 • 1999 - 2020 Hoved-koordinator for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i Rønne
 • 2016 - 2019 lægdommer ved byretten i Rønne
 • 2004 - 2018 Medlem af landsledelsen i SF ( tidligere Hovebestyrelsen ).
 • 2011 - 2014 Løn og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening
 • 2006 - 2013 Kommunalbestyrelsesmedlem på Bornholm -
  "Økonomi- og erhvervsudvalget"
 • 2008 - 2012 lægdommer ved byretten i Rønne
 • 2006 - 2010 Børn og skoleudvalget i Bornholms Regionskommune
 • 2002 - Byrådsmedlem i Rønne -
  "Økonomiudvalget" og Formand for "Socialudvalget"
 • 2002 - Stiftende formand for centralkøkkenet i Rønne
 • 2001 - 2009 Medlem af uddannelsesrådet for Læreruddannelsen på Bornholm
 • 1998 - 2001 Lægdommer ved Østre Landsret
 • 1993 - 1994 Lærerrepræsentant i Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse
 • 1990 - 1995 Supleant eller medlem af centerrådet ( VUC )
 • 1990 - 1993 Tillidsrepræsentant for Bornholms Erhvervsskoles HL-gruppe
 • 1994 - 2001 Formand for skatteankenævnet for Rønne kommune
 • 1991 - 2009 Kasserer i SF-Bornholm ( dog formand 2000-2001 )
 • 1990 - 1993 Medlem af skatteankenævnet for Rønne kommune
 • 1977-85 I min studietid i både Ålborg og Århus havde jeg en længere række tillidshverv på universiteterne i studenterråd, studeienævn og fakultetsstudienævn.

Grafisk oversigt over uddannelse, erhverv og tillidshverv.


Øvrige Bilag :