En dialog med staten
om en system-fejl

Kort intro

Jeg har efterhånden i et par år været optaget af, at vores system tilsyneladende er indrettet på den vis, at folk der har været langtidssyge og er i bedring, gerne vil samarbejde med kommunerne og påbegynder arbejde, men ikke helt har genvundet deres gamle helbred, i nogle tilfælde falder imellem alle stolene.

Hvis vi nu så tager eksempelvis et kræftforløb, kan man heldigvis opleve at man begynder at blive bedre når den intensive behandling er overstået, uden at man dermed er fuldstændig frisk, og derfor godt kan begynde at varetage nogen timer på arbejdsmarkedet. Der er en række andre sygdomsforløb der er tilsvarende, både fysiske og psykiske. I de tilfælde kan man blive overtalt til at raskmelde sig, fordi kræftsygdommen er behandlet, og der ”kun” er eftervirkninger der hindrer den fulde arbejdsdygtighed, og efterfølgende er man helt uden socialt sikkerhedsnet og henvist til ægtefælleforsørgelse.

Dette har givet anledning til en længere dialog med "magten i samfundet", i min søgen efter hvem der kan og vil gøre noget - og det er den du kan følge her.

folketingets partier - indledende spørgsmål og svar.

I efteråret 2015 startede jeg med at få opbakning til mit initiativ fra Foreningen for Førtidspensionister på Bornholm. samt fleksjobbere, sygdomsramte, folkepensionister, og pårørende.. Dernæst henvendte jeg mig til folketingets partier, via det jeg vurderede til at være de relevante ordførere. Henvendelsen

Samtlige partier har faktisk svaret, og både været positive og hjælpsomme - de kan alle se at der er et problem.

A. Socialdemokraterne.
Leif Lahn
Jeg vil give jer fuldstændig ret - Derfor vil jeg også tage dette her med ministeren, når vi snart skal til at tage en snak om reformen, og hvordan det går.
Jeg ved ikke om vi kan løse det hele, men mon ikke vi kan gøre det bedre end nu.
B. Radikale
Sofie Carsten Nielsen
Det du beskriver i din mail har ikke været hensigten med sygedagpengereformen. Slet ikke.
Det har ikke været intentionen, at mennesker bliver fanget i systemerne, som du beskriver her.
C. Konservative
Rasmus Jarlov
Tak for et relevant input. Vi tager det med i forhandlingerne.
F. Socialistisk Folkeparti
Karsten Hønge
Var så venlig flere gange at mødes med mig om sagen, og siden stille spørgsmål til ministeren.
Har nu læst din henvendelse igennem. Det er en rigtig god problematik du rejser.
L. Liberal Alliance
Joachim B. Olsen
Jeg beder beskæftigelsesministeren forholde sig til dit spørgsmål. Jeg videresender hans svar til dig.
O. Dansk Folkeparti
Bent Bøgsted
Var så venlig at mødes med mig på Folkemødet, og var helt enig i at der var et problem der skal løses.
Tak for din mail, som jeg har læst med speciel interesse (jeg faldt selv mellem stolene og var uden indtægt i 19 måneder efter min arbejdsulykke.)
Jeg vil meget gerne mødes, så kan du klæde mig rigtig godt på til st tage dialogen med Bent.
V. Venstre
Hans Andersen
Tak for jeres brev. Det har gjort indtryk på mig. Jeg har forelagt problemstillingen for vores beskæftigelsesminister
Ø. Enhedslisten
Finn Sørensen
I peger på et meget udbredt og alvorligt problem. Jeg har her i sommer stillet spørgsmål om denne problematik
Å. Alternativet
Torsten Gejl
Jeg synes at det er et relevant problem, du beskriver. Og jeg synes, det er interessant, at du anviser en konkret løsning.
der bliver afholdt et Politisk laboratorium om ''Dagpenge'' i Kbh.
Jeg er ganske sikker på, at jeres bidrag vil kunne bruges her.


Nogle ordførere angav endvidere forskellige muligheder for at gå videre med spørsmålet. Alle gode forslag, som jeg var glad for, og fulgte.

spørgsmål og svar - ministeren

En vigtig faktor i staten er naturligvis ministeren og ministeriet - som jeg også havde en dialog med, men de tabte interessen for at løse problemet.

”Beskæftigelsesministeren har ikke mulighed for at svare yderligere”. -

en opsummering af status efter dialogen med ministeren. At ministeriet opgiver at løse problemet er umiddelbart ærgerligt, men så erindrer jeg, at deres opgave er jo at betjene ministeren, ikke at skulle være ansvarlige over for den vælgende befolkning.
Så det er i og for sig fair nok at denne bold overlades til vores valgte parlamentarikkere.

Folketingsmedlemmerne har i arbejdet for vælgerne så en særlig mulighed for at stille kritiske spørsmål - til ministeren - og det er fint.

Ministeren behøver dog ikke at gribe bolden når der stilles spørgsmål - der er altid mulighed for at fortælle halve sandheder og svare udenom.
Men spørgsmål er gode til at få præciseret problematikkerne, og på den vis komme et stykke videre.
Men det er nok ikke let at komme videre end det punkt jeg stødte på - hvor ministeren afviser at svare yderligere.

spørgsmål til ministeren fra MFere - og svar

Fagbevægelsen

I den indledende henvendelse til folketingets partier, blev jeg bl.a. opfordret til at kontakte fagbevægelsen.
Det fandt jeg var en god ide, så jeg kontaktede alle de lokale fagforeninger på Bornholm.
faglig Henvendelse

Alle reagerede positivt på min henvendelse - alle kendte problematikken eller tilsvarende problematikker med den kommunale vurdering af folk i forskellige sygdomsforløb.
De opfattede problematikkerne som voksende på Bornholm, og samarbejde tit i regi af LO-Bornholm.

Kontakten var til - 3F - Blik og Rør - Bornholms Lærerforening - BUPL - Dansk El-Forbund - Dansk sygeplejeråd - FOA - HK - Metal - NNF - PMF - SL - samt LO-Bornholm

Ud over en stor opbakning, fik jeg det tip, at LO og FTF faktisk havde formuleret en fælles politik på spørgsmålet:Forligspartierne

I den indledende henvendelse til folketingets partier, blev min opmærksomhed også henledt på den faste procedure i folketinget med FORLIGSPARTIER
dvs. at ændringer i den eksisterende lov forhandles på plads i kredsen af forligspartier.

Dette var for så vidt fint nok, da jeg jo var blevet fint behandlet af alle folketingets partier.
Men jeg fik også forelagt at to forligspartier var imod en løsning af problemet - nemlig Venstre og Liberal Alliance.

Den oplysning valgte jeg så, at jeg måtte håndtere.

Jeg kontaktede derfor de to partiers nuværende ordførere. For: Så jeg skrev til de to ordførere - faktisk skrev jeg det samme adskillige gange i perioden fra først i juli til midt i september, da jeg ikke ved hvornår de holder ferie. Henvendelse til de to ordførere fra LA og Venstre.

I 2½ måned var svaret fra begge ordførerne dette :

........

Ordførernes manglende svar ligner ganske vist ministersekretærens lakoniske ord : ".... har ikke mulighed for at svare yderligere".

Men hvad jeg ikke selv kan opnå af svar, er måske muligt at få med lidt hjælp.

Den hjælp har jeg valgt at søge hos de to partiers folketingskandidater, kandidater der jo gerne vil repræsentere folket og svare for folket.

Folketingskandidaterne fra LA og V

Jeg startede med at rette en henvendelse til de lokale Bornholmske kandidater, og efterhånden får kandidater i det øvrige land også chansen for at hjælpe, med mindre mit problem løses tidligere.

Henvendelse til folketingskandidater fra LA og Venstre.

Jeg har været glad for de svar jeg foreløbigt har fået - og andre svar afventer jeg fortsat.

Og hvem ved, måske finder jeg blandt feltet en af dem, den kandidat der har både evnen, viljen og mulighederne for at trænge igennem til magtens centrum og en løsning.

V. Venstre
Sandra Folkmand
Jeg vil først og fremmest sige, at jeg synes, det er dybt beklageligt så svært, det har været for dig/jer at komme igennem med denne problemstilling, som jeg tror langt de fleste, er interesseret i, bliver rettet.
L. Liberal Alliance
Per Frostholm
Uanset min sympati for dine synspunkter og kamp, må jeg dog venligt henvise dig til Laura da det er hende, der tegner Liberal Alliance på området .
Har efterfølgende hjulpet med både oplysninger om at Laura Lindahl har barselsorlov, og vejledning til at finde hvem der så passer tjansen. (Joachim)
V. Venstre
Peter Juel Jensen
V. Venstre
Lotte Helms
L. Liberal Alliance
Carl Frederik Waage Beck
Jeg vil tillade mig at videresende din mail til Per Frostholm som er LA kandidat til det kommende Kommunalvalg.
V. Venstre
Henrik Buchhave
Hvad angår min egen holdning, så har jeg hørt om problemstillingen før, og jeg er enig i at det burde kunne løses.
Jeg vil gøre et forsøg.
V. Venstre
Karsten Lauritzen
Generelt er det selvfølgelig beklageligt, hvis langtidssygemeldte, der er i bedring, oplever, at de falder mellem to stole.
Jeg er dog umiddelbart enig med beskæftigelsesministeren i, at kommunerne allerede gør en stor indsats for at hjælpe de mennesker, der er på vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Selvom sygedagpengeområdet ikke hører under skatteministerens område, ligger det ministeren meget på sinde, at borgerne ikke kommer i klemme i systemet
L. Liberal Alliance
Martin K. Madsen
Jeg kan i sagens natur ikke tale på vegne af selve vores parti, da det kun er Folketingsgruppen, der kan det.
Derfor vil jeg henvise til Joachim.

Jeg tror, som du også selv skriver, at alle kan udvise en endog meget stor forståelse for den grundlæggende problematik du rejser
V. Venstre
Torsten Schack Pedersen
Jeg kan se, at du har sendt mailen til Hans Andersen også, så jeg overlader dialogen til jer to.

Efter at have kontaktet ovenstående folketingskandidater fra Venstre og Liberal Alliance, modtog jeg et svar fra Hans Andersen , der henviste til et svar fra ministeren til beskæftigelsesudvalget.

L. Liberal Alliance.
Jaoachim B. Olsen


V. Venstre.
Hans Andersen

Jeg har forventninger om at STARs dialog med kommunerne og en ny vejledning kan forbedre sagsbehandlingen på området.

Jeg har ikke yderligere at tilføje til denne sagog jeg finder det ikke særligt konstruktivt at du fortsætter med at skrive til alle Venstres folketingskandidater om dette meget komplicerede område.Selv om jeg bemærkede mig at Venstres ordfører nok ikke havde den demokratiske samtale som sin grundstemning, havde svaret dog også en indholdsside.

Således som jeg aflæste svaret fra både Hans Andersen og Beskæftigelsesministeren, skulle problemets løsning ligge hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Derfor var næste trin i dialogen med statsmagten om en systemfejl en henvendelse til STAR.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Jeg har nu rettet en henvendelse til STAR (19.9.2016), og har modtaget deres svar (26.10.2016). Et svar der rummer absolut intet, der vedrører den systemfejl jeg ønsker løst.

STAR
Styrelsen for
Arbejdsmarked og
Rekruttering

STAR
Tak for din mail.

Vi kan oplyse, at vi den 28. juni 2016 udstedte vejledning nr. 9661 om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb.

Vejledningen er den 4. juli 2016 sendt til kommunerne, og er i øvrig tilgængelig på retsinformation.dkDa det var Hans Andersen der forventede at STAR ville løse problematikken, har jeg også efterfølgende orienteret Hans Andersen.

Orientering til Hans Andersen - 31.10.2016.

Hans Andersen har ikke givet nogen reaktion på orienteringen, i fuld overensstemmelse med hans besked om "jeg har ikke yderligere at tilføje til den sag".

Jeg har tidligere i processen fået oplyst, at ordførerne fra Venstre og LA er imod løsningen for de borgere der er ramt. Jeg har forelagt dem dette rygte, og ingen af dem har ønsket at afvise rygtet.

Derfor søger jeg nu dialogen og hjælpen hos partiernes folketingskandidater, i håb om at finde den kandidat der har både viljen og mulighederne for at trænge igennem til magtens centrum og en løsning.

Folketingskandidaterne fra LA og V

- del 2

Jeg har nu igen påbegyndt en henvedelse til folketingskandidater.

Henvendelse til folketingskandidater fra LA og Venstre.

< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
I. Liberal Alliance
Bo Ritterbusch
Jeg kan godt se problemstillingen (tror jeg da), jeg er dog på ingen måde nogen ørn udi love og regler på området.
V. Venstre
Carsten Lund
Er du medlem af Venstre?
Jeg har desværre ikke mere tid til dette.
Du er velkommen til at henvende dig igen, hvis jeg bliver valgt til folketinget.
Henvendelser indtil da ryger ned til spam.
V. Venstre
Inger Støjberg

Tak for din mail udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg,
som er blevet videresendt til os,
fordi det, du skriver om, hører under Beskæftigelsesministeriets område.
Hvis du vil skrive til Inger Støjberg i hendes egenskab af folketingsmedlem, vil jeg foreslå dig at skrive til hendes særlige rådgiver
V. Venstre
Esben Lunde Larsen


Din henvendelse ved. langtidssygdom og arbejdsmarkedet er desværre udenfor Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde.
I stedet foreslår jeg, at du retter henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, da de vil være bedre i stand til at besvare din henvendelse.
Jeg har nu forhørt mig hos Miljø- og fødevareministerens særlige rådgiver.
Esben Lunde Larsen vil lade sine kolleger Sundhedsministeren og Beskæftigelsesministeren om at besvare henvendelsen.
V. Venstre
Holger Laustsen
Jeg kan sagtens følge dig i dine problem fremstillinger.

Engang imellem er det som at slå i en dyne, der er ingen synlige resultater.
I. Liberal Alliance
Steffen Troldtoft
Som jeg ser problematikken, så er der rigtigt meget på dette område der skal ændres og så mange der kommer i klemme at det ikke giver mening at begynde på endnu en lap

Det er desværre meget begrænset hvad jeg kan gøre så længe min eneste titel er "kandidat".

Jeg beklager at jeg ikke kan gøre det helt store for dig. Jeg er dog helt sikker på at LA ønsker at hjælpe, men der er mange der skal hjælpes, mange problemer vi skal have løst

Ny beskæftigelsesminister - spørgsmål og svar og respons - ministeren

I november 2016 kom der en ny beskæftigelsesminister - og med ny mand måske en ny løsningsmulighed. Derfor rettede jeg en henvendelse til ministeren, d. 5.12 2016, rykkede, d. 3.2 2017 og har nu 3.3.2017 fået et svar.
Jeg sendte ham i forlængelse heraf mit respons, og det var han så venlig at svare på (svar 2), og jeg har til hans information fremsendt mit respons (respons 2).
Beskæftigelsesministeren
Troels Lund

brev til ministeren

svar fra ministeren

respons til ministeren

svar 2 fra ministeren

respons 2 til ministeren


Jeg sendte en suplerende henvendelse til finansministeren den 9. feb. 2017 og har nu 20. feb. 2017 fået et svar.


brev til ministeren

svar fra ministeriet

respons til ministeren

Underskriftsindsamling

For at overvinde den politiske tænkning med : "ignorer de ramte", startede jeg så i foråret 2017 en underskriftsindsamling på nettet.

Alternativet til tænkningen "ignorer de ramte", er tænkningen "ændringer er mulige, også de små".

Tryghed for alle – reparer hullet mellem de sociale sikkerhedsnet.Når helbredet beskærer adgangen til arbejdsmarkedets indtægtskilder løn/dagpenge – bør vi fra fællesskabet give en økonomisk håndsrækning.

Vi har i dag en lille systemfejl der bør repareres.

Støt med en underskrift og viderebring opfordringen.

Denne underskriftsindsamling sluttede jeg i efteråret 2018

Underskriftsindsamling på www.skrivunder.net/systemfejl.

Målet er 50.000 underskrifter der støtter en lovændring, som foreslået af LO og FTF,
at hvis kommunen raskmelder en sygedagpengemodtager efter § 7, men personen ikke kan stille sig til rådighed i a-kassen –
fordi vedkommende er for syg til at stå fuldt til rådighed – så skal personen alligevel kunne modtage ressourceforløb

Så jeg håber at du har lyst til at støtte i form af en underskrift.

Jeg håber også at du deler opfordringen på facebook, så også dine venner får muligheden for at støtte løsningen af en lille systemfejl.

Ønsker du at læse mere om problematikken og hvordan jeg har arbejdet med sagen, så se her: www.overlund.dk/systemfejl

Afsluttende brev til beskæftigelsesudvalgets medlemmer

Efter knapt et års tid hvor jeg aktivt søgte at finde støtte i form af underskrifter var der samlet 959 underskrifter.

Jeg vurderede at, jeg nok ikke kunne få spørgsmålet til at gå viralt, at sagen nok var det umiddelbart urimmelig, og som systemfejlen var enkel, men alligevel for nørdet til at skabe stor politisk interesse.

Nogle problematikker egner sig ikke til løsning i vores politiske system.

Så derfor afrundede jeg processen med at fremsende nedenstående brev til beskæftigelsesudvalgets medlemmer, samt ministeren, sammen med de indsamlede underskrifter.

Afsluttende brev - fremsendt oktober 2018Baggrund :
Det må være en utilsigtet systemfejl.

Jeg har efterhånden i et par år været optaget af, at vores system
tilsyneladende er indrettet på den vis, at folk der har været
langtidssyge og er i bedring, gerne vil samarbejde med kommunerne og påbegynder arbejde,
men ikke helt har genvundet deres gamle helbred, i nogle tilfælde falder imellem alle stolene.

Hvis vi nu så tager eksempelvis et kræftforløb, kan man heldigvis opleve at man begynder
at blive bedre når den intensive behandling er overstået, uden at man dermed er fuldstændig
frisk, og derfor godt kan begynde at varetage nogen timer på arbejdsmarkedet. Der er en række
andre sygdomsforløb der er tilsvarende, både fysiske og psykiske. I de tilfælde kan man blive
overtalt til at raskmelde sig, fordi kræftsygdommen er behandlet, og der ”kun” er eftervirkninger
der hindrer den fulde arbejdsdygtighed, og efterfølgende er man helt uden socialt sikkerhedsnet.
Der er lukket for dagpenge, der er lukket for sygedagpenge og andre kommunale syge-tilbud som ressource forløb, og man bliver henvist til ”kontanthjælp uden kontanter” = ægtefælleforsørgelse.

Dette har givet anledning til en længere dialog med "magten i samfundet",
i min søgen efter hvem der kan og vil gøre noget, for :
”DET KAN SIMPELT HEN IKKE HAVE VÆRET MENINGEN”.

Ønsker du at læse mere om problematikken og hvordan jeg har arbejdet med sagen,
så se her: www.overlund.dk/systemfejl
no bananas today på youtube

Systemet

Systemet er opbygget på en tvetunget holdning til situationen, når en borger efter
langvarig sygdom begynder at arbejde, men fortsat døjer med udtalte eftervirkninger
som vedvarende træthed(fatigue), depresioner osv.

Tunge 1:

Den kommunale sagsbehandler skal konkret og individuelt forestille sig et job hvor
denne borger er ”fuldt arbejdsdygtig”.
I disse tilfælde kan kommuner der ønsker at få flest mulige borgere raskmeldt hurtigst muligt,
tillægge ”raske” elementer afgørende betydning og erklærer borgeren ”fuldt arbejdsdygtig”.
De er lige frem forpligtet på ikke at skubbe ansvaret og magten væk fra sig,
selv når læger/borgere/A-kasser/arbejdsgiver har angivet manglende helbred.

Tunge 2:

A-kassen skal modsat sikre arbejdsgiverne at dagpengesystemet kun rummer borgere der
kan varetage et job, og skal ved manglende helbred vurdere dem som ”ikke fuldt arbejdsdygtig”,
fordi eftervirkningerne har den effekt.


Beskæftigelsesministeriet har vurderet at det ikke er ret mange det handler om –
”I langt de fleste tilfælde er der overensstemmelse mellem vurderingen af uarbejdsdygtighedsbegrebet i sygedagpengeloven og rådighedsbegrebet i arbejdsløshedsforsikringsloven”
- så for samfundet er det kun et lille problem –
- men det kan være et stort problem for de få der rammes –
- og der findes et løsningsforslag fra LO og FTF, :
at når systemerne vurderer forskellig, skal personen alligevel kunne modtage ressourceforløb.

Kontanthjælp uden kontanter.

For ægtepar finder regeringen at ægtefælleforsørgelse her udgør et passende socialt
sikkerhedsnet, borgerne kan jo søge om kontanthjælp og modtage afslag –
jeg finder at et bedre sikkerhedsnet, når man er delvist ramt på helbredet,
er ressourceforløb, hvor ydelsen er på kontanthjælpsniveau,
men er uafhængig af egen formue og ægtefælles indkomst og formue.

Den politiske proces.

Tilsyneladende har alle de politiske partier stor forståelse for problemet,
også de partier der udgør forligskredsen bag den nuværende lovgivning.

Det er blot svært at få dem til at gøre noget – drøftelser i forligskredsen er fortrolige –
og den aktuelle minister vælger at ignorere dem der rammes, når problemet bliver præsenteret for ham.

Så for at skubbe lidt på processen, og få den brede politiske velvilje omsat til en faktisk lovændring,
har jeg taget initiativ til en underskriftsindsamling, som du meget gerne må støtte.

Du finder den på www.skrivunder.net/systemfejl.