Forside 1 2 3 15 16

Ideen fra FOA om integrations-lærlinge er ikke dum.

Det indebærer så vidt jeg kan se, at den klassiske lærlingemulighed suppleres med en ny type lærlingemulighed. Dette er langt bedre end den borgerlige snak om integrationsløn.

Den klassiske lærling er jo at unge mennesker der bliver lærlinge/EFG-elever er igennem et forløb der stiller krav til både arbejdsgivere og skoler, som skal sikre at de efterfølgende er fuldt kvalificerede.

Forløbet er planlagt ned i nogle detaljer, der hverken er en fribillet til skoler eller arbejdsgivere – men lærlingene må så i perioden leve med en lavere løn, for at det økonomisk kan fungere.

Skal vi lave en ny form for ”integrations-lærlinge”, kræver det nok nogle anderledes planer og krav til skoler og arbejdsgivere, da de kvalifikationer der skal etableres er anderledes. Men grundideen om at have et forløb med krav til skoler og arbejdsgivere der resulterer i nye kvalifikationer er ens.

Spændende tanke at stille lærlingeagtige krav til skoler og arbejdsgivere, også når vi skal integrere flygtninge, hvorefter man som flygtning er fuldt udlært på lige fod med andre danskere. Den ide er god.

Multi coloured painted handprints arranged in a circle on a white background.

 

Systemfejl ? spørgsmål til ministeren 2015

Den 12/09/2015 kl. 15.04 skrev Joachim B. Olsen <Joachim.Olsen@ft.dk>: Jeg beder beskæftigelsesministeren forholde sig til dit spørgsmål. Jeg videresender hans svar til dig. Joachim  Sendt fra min iPhone Den 12/09/2015 kl. 14.24 skrev Poul Overlund-Sørensen <Poul.Overlund-Soerensen@brk.dk>: Til Joachim B Olsen … Læs resten →

Dagens tema : Landbrug

Der er hårdt brug for en omstilling af landbruget – de nuværende driftsformer holder ikke.

Fremtidens landbrug bliver et anderledes landbrug.

Der er brug for et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt og fremtidsorienteret landbrugserhverv.

Sådan som jeg og SF ser det, kræver det væsentlige omstillinger i en mere økologisk og naturvenlig retning – det kræver en øget satsning på specialprodukter.

  • Heldigvis er mange Bornholmske landmænd i fuld gang med denne omstilling.
  • Heldigvis er mange unge landmænd interesseret i at gå nye veje.
  • Heldigvis arbejdes der med omstilling, både når vi ser på natur og landbrugskommisionen, og når vi ser på de 3.9 mia. kr. der netop er afsat til vækst og miljø i dansk landbrug.

Læs om projekt ”fremtidens landbrug”: http://fremtidenslandbrug.dk/baggrund/baggrund/

Læs om natur og landbrugskommisionens arbejde:
http://mim.dk/arbejdsomraader/fremtidens-natur-og-landbrug/om-natur-og-landbrugskommissionen/
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Sider/natur-og-landbrugskommisionens_anbefalinger_pl_13_1307.aspx

Læs om de 3.9 mia. kr. til omstilling af dansk landbrug:
http://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/39-mia-kr-til-vaekst-og-miljoe-i-dansk-landbrug/

Læs om de unge landmænd der ønsker at gå nye veje:
http://www.foodculture.dk/Produktion/Landbrug/2014/Unge_landmaend_gaar_egne_veje.aspx#.VUH9K00cSgw

Læs om hvad SF vil gøre her:
http://sf.dk/det-vil-vi/et-groent-danmark/natur-og-landbrug

Dagens yoda-synspunkt : Den mørke side af landbruget vil opløses – den lyse side gror frem.